de durf om te veranderen
vertel mij meer

je eigen draad oppakken en
je doelen realiseren

Wat bied ik?
 • Expertise t.a.v. management, samenwerkingstrajecten, onderwijs en kunst
 • Betrokkenheid
 • Nuchterheid
 • Oprechte spiegeling / feedback
Welke vorm en voor wie?
 • Begeleiding, advisering, sparring en coaching
 • Voor instellingen en bedrijven, scholen, teams en individuen
Welke vraagstukken?
 • Focus bij visieontwikkeling, doelbepaling, planverwerkelijking
 • Vergroting van de team- of persoonlijke effectiviteit
 • Talentontwikkeling
 • Advisering over het ontwikkelen van projecten m.b.t. kunst & onderwijs
 • Bewustzijnsontwikkeling

hoe kan ik je helpen?

Team- / persoonlijke effectiviteit

 • Zien dat het team energiek bezig is zonder dat het wat oplevert…
 • Met elkaar aan de slag moeten, maar wie begint en met wat…
 • Aan de slag willen of moeten met werk of relatie, maar almaar niet op gang komen…
 • Hard werken en voortdurend het gevoel hebben dat het niet genoeg is

In welke vorm dan ook: er is steeds sprake van een grote discrepantie tussen wens en werkelijkheid. Om razend of juist moedeloos van te worden. Om dit te kunnen veranderen is het nodig om oordeelloos in kaart te brengen:

 • de feitelijke omstandigheden: wat is de wens en hoe lopen de processen op dat moment?
 • de (inter)persoonlijke aspecten die meespelen: hoe beïnvloeden de ontstane omstandigheden de dynamiek en de gevoelens en andersom?

En dan?
Als de nuchtere feiten m.b.t. doel, proces, motieven, kwaliteiten en reactiepatronen helder zijn, ontstaat de mogelijkheid om bewust te gaan veranderen. Automatische patronen kunnen doorbroken worden, zo ook beperkingen in denken en repeterende emoties (ontknopen). En daarmee kan weer effectiever gehandeld worden, zowel individueel als in teamverband (verbinden). Elkaar kunnen zien en verstaan. En van daaruit afspraken maken met elkaar: de basis van samenwerking.

Je kunt mij inzetten als operator, sparringpartner en coach bij die transitie

Talentontwikkeling

Talent is natuurlijke begaafdheid, aanleg. Het begrip talent wordt vaak gebruikt in relatie tot sport, kunst, opleiding, intelligentie vanuit de interpretatie “Beter dan de anderen….”. Maar de echte betekenis van talent is niet “de beste zijn” maar “dat wat vanzelf lijkt te gaan, wat plezier geeft, wat de tijd doet vergeten”. 
 
Talent gaat niet alleen maar over kunnen, het gaat ook over willen. En willen: dat gaat over verlangens, dromen, over waar energie van gaat stromen. Dat geldt voor hobby’s en vrije tijd, maar ook voor werk en voor relaties met anderen. Daarbij gaat talent niet alleen over concrete activiteiten, maar ook over zaken als concentratie of kritisch luisteren of verrassende oplossingen bedenken voor knelpunten of… Zo bekeken kan iemand bij zichzelf hele nieuwe talenten ontdekken. En ook bij anderen, bijvoorbeeld bij teamgenoten.
 
Leven en werken vanuit aansluiting op talenten geeft positieve gevoelens en emoties. Zo naar eigen talenten kijken of naar die van anderen geeft nieuwe invalshoeken voor samenwerking, effectiviteit, geluk.

  Zin om aan de slag te gaan?

  Planverwerkelijking

  Geen woorden, maar daden. Niet lullen, maar poetsen. Als geboren en getogen Rotterdammer heb ik het met de paplepel ingegoten gekregen. En leef ik er ook naar. Maar: het geheim van dingen voor elkaar krijgen ligt iets genuanceerder dan deze credo’s doen vermoeden.

  Om iets voor elkaar te krijgen is het immers nodig dat duidelijk is wat men wil bereiken. En waarom, wat is de drijfveer? Als dat helder is, dan volgen de strategie bepaling en het concreet formuleren van het plan van aanpak. Kort, bondig de essentie pakken om te komen tot: missie, visie, strategie en planverwerkelijking.

  Woorden en afwegingen zijn wel degelijk nodig om tot effectieve daden te komen. Maar duurt dit proces te lang dan verdwijnt de drive van waaruit het initiatief begon, is de noodzaak niet meer actueel of verliest het product zijn aantrekkelijkheid. Dit doet zich niet alleen voor bij nieuwe initiatieven, ook bij bestaande organisaties en in reeds lopende projecten komt het regelmatig voor dat de plannen vastlopen in gepraat met elkaar of, in het geval van individuele planontwikkeling, in gepraat met jezelf...

  Herken je een van de volgende situaties in jouw team of organisatie:

  • Er zijn zoveel producten of activiteiten dat onhelder is waar de organisatie voor staat (door de bomen het bos niet meer kunnen zien…) 
  • Er wordt zo actief meegedacht dat er geen keuze mogelijk lijkt uit alle voorstellen en denkrichtingen. 
  • Voorstellen voor verandering verzanden voortdurend in discussies over voors- en tegens.
  • Ingezette veranderingen beklijven niet, mensen vallen terug in oude patronen en procedures.
  • Uitnodigingen om mee te denken over veranderingen leveren niet of nauwelijks response op. 

  Herken je een van de volgende situaties bij jezelf:

  • Je hebt een fantastisch plan, maar geen idee waar te beginnen. Je loopt van het kastje naar de muur.
  • Je weet heel goed wat je niet wilt, maar hebt moeite te focussen op wat je wel wilt.
  • Bij elk idee van jou ontrolt zich een waslijst van bezwaren en beperkingen. Vanuit jezelf of vanuit anderen.

  Het is tijd om in actie te komen!

  Advies / ontwikkeling

  “Het brein wil gestimuleerd worden. En deze stimuli moeten van buitenaf komen. Kunst doet een beroep op creativiteit en is daarin uniek. Dat is onderzocht bij grote groepen mensen. Bereik het creatieve effect maar eens met iets anders dan kunst. Bijvoorbeeld met hockey. Dat lukt je niet! Het gaat bij het kunst om een unieke combinatie van rust, ideeën, sociaal of alleen bezig zijn. Kunst doet een beroep op creativiteit en is daarin uniek….”  - Professor Erik Scherder
   
  Onderwijs kent de essentiële rol die kunst en creativiteit in de ontwikkeling van kinderen en jongeren spelen. Maar veel scholen worstelen met de manier waarop ze de enorme opvoedingstaken die ze toegeschoven hebben gekregen op cognitief, fysiek, sociaal en maatschappelijk gebied kunnen combineren met echt ruimte maken voor kunst en creativiteit. Tegelijkertijd hebben kunstenaars de wens om kinderen in de wereld van de kunst in te wijden, maar hoe dan?

  Wil jij:

  • Kunst een essentieel onderdeel van de missie van de school maken?
  • Kunst daadwerkelijk integreren in het curriculum?
  • Jouw kunst gaan verbinden aan onderwijs?

  Je kunt mij inzetten als sparringpartner en adviseur

  Bewustzijnsontwikkeling

   Nee dat mag niet... Zo moet dat… Dat hoort niet... Iedereen kan dat... Je doet toch gewoon…
    
   Van jongs af tot aan de hoge ouderdom krijgen we boodschappen over hoe we ons moeten gedragen. We leren enorm veel aan en we leren ook heel veel af. En daarmee verwerven we veel goeds. Maar we raken ook kwaliteiten kwijt zoals het vrij en creatief denken en het serieus nemen van ons eigen innerlijke weten. Gevolg kan zijn dat we onszelf blokkeren door de manier waarop we zijn gaan denken over en omgaan met de situaties waarin we verkeren.
    
   Wil jij dat er iets gaat veranderen in je leven?

   • Dan is het tijd om stil te staan bij jezelf!
   • Tijd om zicht te krijgen op je reactiepatronen, je motieven, je kwaliteiten zodat je reactief handelen kunt gaan omzetten in creatief en actief handelen.
   • Tijd om oordeelloos te gaan kijken en voelen waar je energie stroomt en wat je onbewust allemaal allang heel goed zelf weet.
   • Tijd om je onbewuste wijsheid bewust te worden!

   Je kunt mij inzetten als spiegel, klankbord en coach

   Annette Lecomte

   Ik ben een intens levend mens, blij met alle ervaringen die ik tot nu toe in mijn leven heb kunnen opdoen. Van het moederschap van mijn inmiddels volwassen kinderen tot alle opleidingen en trainingen die ik gedurende mijn hele leven naast mijn werk heb genoten.

   Van het oprichten van een peuterspeelzaal tot vormingswerk voor volwassenen, van spraakles aan kinderen met een gehoorstoornis tot het directeurschap van in kunst gespecialiseerde scholen voor VO, van lid zijn van een commissie voor gelijke behandeling tot bestuurslid van een theatergezelschap…
   Ik heb door studies, werkervaring en trainingen brede deskundigheid ontwikkeld op het gebied van onderwijs, kunst, management en bewustzijnsontwikkeling.

   Contact

   Wil je kennismaken of heb je een vraag? Stuur mij een mailtje. Binnen 24 uur mail ik je terug.

   Annette Lecomte
   06 - 290 486 56
   Maassluis

   btw NL001510286B12
   kvk 71503609

   Stel een vraag

   Versturen

   © 2020 DOEMIJMAARLECOMTE | Maassluis | privacyverklaring

   DOEMIJMAARLECOMTE gebruikt cookies. Met deze cookies kan ik je website bezoek analyseren en verbeteren. Meer informatie vind je in de privacyverklaring
   JA, NATUURLIJK
   NEE, DANK JE WEL